Personvern: 

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan og på hvilket grunnlag Barneting AS behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp på nettsiden vår.

 

1. Behandlingsansvarlig

Barneting AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn i forbindelse med kjøp i nettbutikk.

 

2. Formål for behandling av personopplysningene

Formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med kjøp er å gjennomføre kjøpet ditt i vår netthandelsløsning og i vårt fakturaprogram knyttet opp mot kjøp slik at vi kan sende deg varer og ta betalt for kjøpet ditt.

 

3. Behandlingsgrunnlag (inkludert avgivelse av samtykke)

Barneting AS er eier B2B portalen og behandler kjøp kunden foretar seg på vår nettside.

Ved å foreta et kjøp via vår nettside så samtykker du til av vi behandler dine personopplysninger som angitt i denne personvernerklæringen.

 

4. Oversikt over hvilke personopplysninger som behandles

Følgende personopplysninger behandles av Barneting AS ved kjøp
( opplysninger i kursiv er kun om du har meldt deg på vårt nyhetsbrev samtidig som kjøpet er foretatt):

 

  • Kjøpers navn
  • Kjøpers adresse
  • Kjøpers adresse
  • Kjøpers mobilnummer for hentemelding
  • Kjøpers e-postadresse for ordrebekreftelse
  • Hva du har kjøpt
  • E-post og navn i vårt nyhetbrevprogram Mailchimp 

Barneting As behandler i tillegg informasjon relevans for statistikk over kjøp på nettsiden i Google analytiscs dette er anonymisert i forhold til navn.

 

5. Hvor hentes opplysningene fra?

Informasjon om kjøp er gitt av deg når du foretar et kjøp på nettsiden www.barneting.no. Kommunikasjon med kjøper som foregår på e-post vil bli lagret i den enkelte mottakers e-postkonto.

 

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Kjøp på nettsiden er frivillig. Opplysninger gitt ved kjøp er obligatoriske for at vi skal få sendt deg varer til rett adresse og sende hentemelding og en kopi av din ordrebekreftelse

 

7. Hvor behandles dine personopplysninger?

Personopplysningene vil kun deles med underleverandører som utfører oppgaver som er knyttet til ditt kjøp. Det vil være leverandører av datasystemer, regnskapssystemer , søketjenester og leveransesystemer (e-post og SMS). Alle underleverandører er underlagt samme norske lovgivning. Barneting AS videreformidler ikke personopplysninger til tredjeparter utover disse tilfellene.

 

8. Sletting og arkivering av opplysningene

Dersom du ønsker dine data slettet etter mottatt kjøp, så kontakter du oss via epost. Vi er da pliktig til å slette dine data innen 30 dager. Du vil da ikke få en bekreftelse på dette da vi sletter dine data.

Barneting AS er forpliktet til å lagre personopplysninger i 5 år henhold til regnskapsloven. Barneting AS sletter personopplysninger om Kjøper når vi ikke lengre har behandlingsgrunnlag.

 

9. Registrerte sin rett til innsyn, retting og sletting

Alle registrerte har ifølge personopplysningsloven rett til:

a) innsyn i hvilke opplysninger Barneting AS behandler om den enkelte,
b) retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger, og
c) sletting av opplysningene om vilkårene for det er oppfylt.

Den som er registrert som Kjøper i påmeldingen har også rett til innsyn i alle opplysninger seg.

Den registrerte kan få innsyn ved å kontakte Barneting AS hovedkontor på post@barneting.no

 

10. Sikring av opplysningene

Alle opplysningene lagres på sikre servere ( som Konica Minolta og Serve the World har teknisk ansvar over) og datamaskiner som overvåkes, og oppgraderes jevnlig. Det er kun Barneting AS medarbeidere og Barneting AS databehandlere som har tilgang til opplysningene. Personopplysningene behandles etter relevante krav i personopplysningsloven av 2018 art. 32. Barneting AS skal ha:

a) evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene og -tjenestene,

b) evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid dersom det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse,

c) en prosess for regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med Barneting AS på 99590999 eller post@barneting.no